Advokátní
kancelář
v Sušici

Advokátní kancelář v Sušici


S více než pětadvacetiletou tradicí poskytuje právní poradenství klientům z řad fyzických

i právnických osob, spotřebitelům i podnikatelům, zaměstnancům i zaměstnavatelům, věřitelům i dlužníkům.

Tel.: 373 700 010, 608 952 407, vlach@aksusice.cz      Nuželická 60, 342 01 Sušice