Advokátní
kancelář
v Sušici

Advokátní služby

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby zejména v těchto oblastech:

 • sepisování smluv a jiných listin


 • zastupování klientů v soudních sporech

  a jiných řízeních


 • převody nemovitostí a další dispozice s nimi


 • vytvoření jednotek v bytovém domě včetně 

 • založení společenství vlastníků


 • pracovní právo


 • obchodní právo

 • založení a změny obchodních společností

  a právo obchodních společností


 • vymáhání pohledávek

 • zastupování v exekučním řízení

 • insolvenční návrhy, návrhy na oddlužení

 • přihlášky do insolvence

 • spotřebitelské spory

 • spory o náhradu škody

 • další právní poradenství

Služby poskytujeme i v anglickém a francouzském jazyce.

Tel.: 373 700 010, 608 952 407, vlach@aksusice.cz      Nuželická 60, 342 01 Sušice

Klient, který je spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o právní pomoci. V případě, že dojde mezi advokátem a klientem – spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může klient - spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu České advokátní komoře, Národní tř. 16, 110 00 Praha 1, e-mail: epodatelna@cak.cz, ID datové schránky: n69admd. Veškeré náležitosti jsou uvedeny na webu České advokátní komory.