Advokátní
kancelář
v Sušici

Kontakt

Nuželická 60, 342 01 Sušice

JUDr. Slavomír Vlach

advokát

tel.: 608 952 407

e-mail: vlach@aksusice.cz

JUDr. Anna Vítovcová

tel.: 775 977 325

e-mail: vitovcova@aksusice.cz

Schůzky sjednáváme telefonicky.

Kontaktní formulář

Tel.: 373 700 010, 608 952 407, vlach@aksusice.cz      Nuželická 60, 342 01 Sušice